Nieuws

Impressie raad d.d. 6 november 2018

Beleidsarm was de door velen gebruikte term voor de Begroting 2019. Tot tevredenheid van eenieder wel een sluitende begroting, maar toch werden door alle partijen ook zorgen uitgesproken.
De motie van GroenLinks om eerder met Heerhugowaard afspraken te maken over de “eigenheid” van Langedijk kreeg alleen steun van Kleurrijk Langedijk en CDA.
Lees verder

Impressie raadsvergadering 30 oktober 2018

Veel hamerstukken deze vergadering. Daarnaast was door Kleurrijk en het CDA een interpellatiedebat aangevraagd over de opeens wel erg snelle traject/Plan van Aanpak van ambtelijke dan wel bestuurlijke fusie.

Zorg in Langedijk nu en in de toekomst

GroenLinks organiseert op 17 november a.s. een bijeenkomst over de zorg in Langedijk.

Deze bijeenkomst wordt opgezet met alle organisaties, die in Langedijk in de zorg werken.

GroenLinks wil in deze bijeenkomst helder krijgen wat en hoe het beter kan in de zorg.

Plaats: gebouw Museum BroekerVeiling
            Museumweg 2
            1721 BW Broek op Langedijk

Tijd: 15:00 uur

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: 17novemberZORG

 

Impressie extra raad 18 september 2018

Deze extra raadsvergadering beoogde de afronding van fase 1 ambtelijke fusie.
Deze afronding kwam er echter niet, het besluit werd doorgeschoven naar januari 2019.
Dan moet belangrijke besluitvorming plaatsvinden over de volgende stap

Extra raadsvergadering over de ambtelijke fusie met Heerhugowaard

Er is een extra raadsvergadering in Langedijk over de ambtelijke samenwerking met de gemeente Heerhugowaard. Gelijktijdig is er een extra raadsvergadering in Heerhugowaard over hetzelfde onderwerp. Op de agenda staat het collegevoorstel, waarin het college instemming van de raad vraagt om te mogen starten met fase 2 van het proces van de ambtelijke fusie – het maken van een bedrijfsplan. Ook vraagt het college aan de raad om het college op te dragen onderzoek te doen naar een bestuurlijke fusie.De fractie van GroenLinks heeft hiervoor een motie ingediend. Zie de bijlagen (klik hiervoor op Lees verder).

Aanvang: dinsdag 18 september 20:00 uur 

Lees verder

Impressie Raad 17 juli 2018

De laatste vergadering voor het zomerreces. De meeste tijd werd besteed aan een motie
over een mogelijke buurtbus en een motie over het ontslag van de Cliëntenraad
Haltewerk.

Pagina's