Nieuws

Vragen over bodemverontreiniging onder kunstgrasvelden in Langedijk

In de uitzending “Tot op de bodem” van Zembla op 11 oktober jongstleden kwam naar voren dat er in Nederland circa 1800 ernstig vervuilde kunstgrasvelden zijn aangelegd. Deze velden zijn aangelegd op een laag van vermalen autobanden, vaak met een ondergrond van lava en zand. Deze laag kan ernstige bodemverontreiniging veroorzaken. Hierbij zijn voornamelijke hoge concentraties zink gemeten.
GroenLinks heeft B&W vragen voorgelegd over de situatie in Langedijk.

Lees verder

ZORG KAN BETER?"

Op 19 oktober a.s. organiseert GroenLinks Langedijk een openbare avond over de zorg onder het motto

                   "ZORG KAN BETER?"

Plaats : De Anbouw, Dorpsstraat 610 te Noord Scharwoude
Aanvang : 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Medewerking wordt verleend door o.a. de Cliëntenraad van Haltewerk en Langedijk, Voedselhulp Langedijk, lokaal FNV Alkmaar, wijk- en thuiszorginstellingen

Goede zorg doen we samen!

Lees verder

Impressie raad 26 september 2017

De eerste vergadering na het zomerreces en tevens de vuurdoop voor burgemeester Jan
Hoekema. Streng en rechtvaardig, typeert hij zichzelf.

Natuurbegraafplaats Geestmerloo

Op woensdag 23 augustus heeft Groenlinks raadsvragen aan college van B&W gemeente Langedijk gesteld over het feit dat door het bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht een lening van €1,5 miljoen verstrekt lijkt te zijn aan de beoogde exploitant van Natuurbegraafplaats Geestmerloo.

Verkiezingen 2018

 

DOE MEE !

Een nieuwe raad is ùw ideeën waard! 

Politiek is meer dan kritiek!

RAADSLID: iets voor jou?

Wat doe jij voor Langedijk?

EERLIJK delen!

NATUUR is voor ons allemaal!

Een parlementaire democratie en een rechtsstaat zijn zeker niet op de gehele wereld vanzelfsprekend. Nederland is voor veel landen een inspirerend voorbeeld. Daar zijn mensen voor nodig die zich hiervoor inzetten. Ook op lokaal niveau, voor gemeenteraden, voor GroenLinks Langedijk.

https://groenlinks.nl/leergang-zin-groenlinks

Pagina's