Nieuws

Verzoek GroenLinks Langedijk om inlichtingen over Jeugdzorg n.a.v. brief Minister de Jonge “aanbesteding gesloten jeugdzorg NHN” van 24 december 2018

De inlichtingen worden aan het college gevraagd omdat GroenLinks Langedijk van mening is dat het college in gebreke blijft in haar taak de gemeenteraad informatie te verstrekken over de voorgang van de uitvoering van dit belangrijke dossier. Uit de brief van minister de Jonge blijkt dat hij reeds informatie van de 18 gemeentes waaronder Langedijk heeft ontvangen.
Minister de Jonge schrijft in de kamerbrief dat hij informatie heeft ontvangen over:

  • de continuïteit van zorg voor de jongeren die nu verblijven bij Transferium. De NHN-gemeenten hebben daarover met Horizon en Parlan afspraken gemaakt;
  • de beschikbaarheid van gesloten jeugdhulp in de regio Noord-Holland.
  • de procesafspraken en daarbij vastgelegde uitgangspunten over de continuïteit van Parlan

GroenLinks is van mening dat die informatie ook met de gemeenteraad gedeeld zou moeten worden. Tevens wordt ons inzicht onthouden op welke wijze met de betrokken ouders en de in behandeling zijnde jongeren is gecommuniceerd. De kamerbrief van minister de Jonge is evenmin aan de raad toegezonden.

bijgevoegd:

Verzoek om inlichtingen GroenLinks Langedijk dd 17 janauri 2019
Kamerbrief minister de Jonge dd 24 december 2018

De wet Arhi

Een bestuurlijke samenwerking (fusie) tussen Langedijk en Heerhugowaard kan op zijn vroegst in 2022 een feit zijn. De wettelijke spelregels voor een fusie zijn vastgelegd in de Wet Algemene regels herindeling (Arhi). De fusie- of herindelingsplannen van beide gemeentes worden door het kabinet getoetst aan deze wet. Het kabinet beoordeelt de plannen van de beide gemeenten in ieder geval op de volgende punten:

  • draagvlak;
  • interne samenhang;
  • een dorps- en kernenbeleid;
  • bestuurskracht;
  • evenwichtige regionale verhoudingen;
  • duurzaamheid.
Lees verder

Jeugdzorg loopt spaak als minister niet in actie komt

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mag niet langer zijn ogen sluiten voor de problemen in de Jeugdzorg in achttien Noord-Hollandse gemeentes. Dat stellen GroenLinks-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld en 12 GroenLinksfractievoorzitters in een brandbrief aan de minister. Als er niets gebeurt worden jongeren mogelijk gedwongen uit te wijken naar een andere provincie voor gesloten Jeugdzorg. Met als gevolg dat ze uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Ook Soledad van Eijk, fractievoorzitter in de gemeenteraad Langedijk heeft de brief mede-ondertekend.

Lees verder

Geslaagde bijeenkomst over "de zorg in Langedijk nu en in de toekomst"

Het was een goed bezochte “kantinebijeenkomst” over de zorg in Langedijk op zaterdag 17 november in Museum Broekerveiling te Broek op Langedijk. De bijeenkomst was georganiseerd door de fractie van GroenLinks in Langedijk. Naast vertegenwoordigers van zorginstellingen en zorggevenden waren er zorgvragenden en inwoners van Langedijk. De aanwezigen deelden ervaringen, ideeën, knel- en zorgpunten en de uitdagingen, waarvoor de "zorg" in Langedijk zich gesteld ziet. Alle opmerkingen werden verzameld en door de aanwezigen met gekleurde briefjes geaccentueerd naar belangrijkheid.

Soledad van Eijk, fractievoorzitter GroenLinks in Langedijk, vatte de gesprekken met de ruim 30 aanwezigen samen. Ze deed dat met de oproep "samen te werken bij het vinden van oplossingen voor de vandaag naar voren gebrachte onderwerpen". Daaronder de behoefte aan 24-uurs opvang en -zorg, preventie en het tegengaan van willekeur bij de toewijzing van WMO voorzieningen. (Onterechte bescheidenheid van de zorgvragenden is vaak de oorzaak van deze willekeur).

Zita Pels, lijsttrekker voor GroenLinks bij de komende Provinciale Statenverkiezing in Noord Holland op 20 maart 2019, sprak waardering uit voor de werkers in de zorg en riep de aanwezigen op "met zorg te gaan stemmen".
GroenLinks ziet terug op een geslaagde bijeenkomst waarin de ervaringen en ideeën van inwoners van Langedijk over "de zorg in Langedijk nu en in de toekomst" centraal stonden.

Impressie raad d.d. 6 november 2018

Beleidsarm was de door velen gebruikte term voor de Begroting 2019. Tot tevredenheid van eenieder wel een sluitende begroting, maar toch werden door alle partijen ook zorgen uitgesproken.
De motie van GroenLinks om eerder met Heerhugowaard afspraken te maken over de “eigenheid” van Langedijk kreeg alleen steun van Kleurrijk Langedijk en CDA.
Lees verder

Impressie raadsvergadering 30 oktober 2018

Veel hamerstukken deze vergadering. Daarnaast was door Kleurrijk en het CDA een interpellatiedebat aangevraagd over de opeens wel erg snelle traject/Plan van Aanpak van ambtelijke dan wel bestuurlijke fusie.

Pagina's