Nieuws

Begroting 2018

Een feest voor de democratie, noemde burgemeester Hoekema de behandeling van de Begroting 2018. "Laten we er een mooie avond van maken, waar we met een goed gevoel op terug kunnen kijken", aldus de burgemeester.

Lees verder

Vragen GroenLinks over de continuiteit van de jeugdzorg in Langedijk

Naar aanleiding van het krantenartikel “ Conflict Jeugdzorg met gemeenten” in de Alkmaarse Courant/ NHD (dd 18 oktober) en de  brief  namens de zorgaanbieders (dd 17 oktober 2017) heeft de fractie GroenLinks vragen over de jeugdzorg gesteld aan het college van B&W gemeente Langedijk.

Vragen over bodemverontreiniging onder kunstgrasvelden in Langedijk

In de uitzending “Tot op de bodem” van Zembla op 11 oktober jongstleden kwam naar voren dat er in Nederland circa 1800 ernstig vervuilde kunstgrasvelden zijn aangelegd. Deze velden zijn aangelegd op een laag van vermalen autobanden, vaak met een ondergrond van lava en zand. Deze laag kan ernstige bodemverontreiniging veroorzaken. Hierbij zijn voornamelijke hoge concentraties zink gemeten.
GroenLinks heeft B&W vragen voorgelegd over de situatie in Langedijk.

Lees verder

Pagina's