Nieuws

Impressie raadsvergadering 28 maart 2017

Een zeer korte agenda en ook een zeer korte vergadering (start 20.00 uur,einde 20.30 uur).
Door GroenLinks was een interpellatiedebat aangevraagd. Dit werd door de fracties van Dorpsbelang, VVD, CDA en PvdA  niet toegestaan.

Lees verder

Ondertekening Bijenconvenant en zaaidag 21 april 2017

Op initiatief van GroenLinks is in de raadsvergadering van 28 februari j.l. een motie aangenomen, waarin de gemeente Langedijk wordt opgeroepen het zogenaamde Bijenconvenant te ondertekenen. Deze motie is door de raad unaniem aangenomen.
Door ondertekening van het Convenant Bijenbescherming verplicht de gemeente zich:

  • bij-vriendelijk te handelen;
  • actief bij te dragen om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door te kiezen voor een ecologisch groenbeheer;
  • onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren;
  • bij-vriendelijke gewasbescherming toe te passen en af te zien van het gebruik van neonicotinoïden;
  • mee te weken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen.

 

Op 21 april, 10.00 uur zal ter gelegenheid van het ondertekenen van het convenant door wethouder Fintelman, op locatie hoek van de Zaagmolenweg/Waterlelie in Oudkarspel door basisschoolleerlingen een bloemenmengsel worden ingezaaid.

Het Bijenlint Langedijk krijgt haar vorm, mede dankzij de adequate uitvoering door wethouder Fintelman. Onze complimenten hiervoor.

zie ook: http://www.langedijkerdagblad.nl/gemeente/op-vrijdag-21-april-om-1000-uu...

Huis aan huis in Noord-Scharwoude met Suzanne Kröger, nr. 11 op de kandidatenlijst Tweede Kamer

Huis aan huis in Noord-Scharwoude met Suzanne Kröger

Op 11 maart a.s. ging het team Langedijk weer op pad. Dit keer in Noord Scharwoude, de zogenaamde "molenbuurt". Tevens was aanwezig Suzanne Kröger, nr. 11 op de kandidatenlijst Tweede Kamer. Suzanne staat voor: "Nederland moet van hekkensluiter weer koploper worden op het gebied van duurzaamheid. Daar wil zij zich in de Tweede Kamer voor inzetten. De komende jaren zijn cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan, en er voor te zorgen dat kwetsbare gebieden, mensen en natuur –in Nederland en mondiaal- niet de dupe worden. De economie moet groener, energieproductie duurzamer en internationale handel eerlijker." Ook in Noord Scharwoude waren er weer open en mooie gesprekken.

Pagina's