Nieuws

Extra raadsvergadering over de ambtelijke fusie met Heerhugowaard

Er is een extra raadsvergadering in Langedijk over de ambtelijke samenwerking met de gemeente Heerhugowaard. Gelijktijdig is er een extra raadsvergadering in Heerhugowaard over hetzelfde onderwerp. Op de agenda staat het collegevoorstel, waarin het college instemming van de raad vraagt om te mogen starten met fase 2 van het proces van de ambtelijke fusie – het maken van een bedrijfsplan. Ook vraagt het college aan de raad om het college op te dragen onderzoek te doen naar een bestuurlijke fusie.De fractie van GroenLinks heeft hiervoor een motie ingediend. Zie de bijlagen (klik hiervoor op Lees verder).

Aanvang: dinsdag 18 september 20:00 uur 

Lees verder

Impressie Raad 17 juli 2018

De laatste vergadering voor het zomerreces. De meeste tijd werd besteed aan een motie
over een mogelijke buurtbus en een motie over het ontslag van de Cliëntenraad
Haltewerk.

Impressie Raad 10 juli 2018

Een korte impressie deze keer van een zeer korte raadsvergadering.
Toch was de onderwerp niet onbelangrijk: hoe heeft de gemeente het geld uitgegeven in
2017 en hoe gaan we het uitgeven in 2019?

Clientenraad HalteWerk

Hierbij ontvangt u raadsvragen conform art 40 van het reglement van orde aan het college van B&W van de gemeente Langedijk. Het betreft "de correctheid en volledigheid" van de reactie van het college bij de behandeling van de motie van GroenLinks over het ontslag van de Cliëntenraad Halte Werk.
De motie is door GroenLinks ingediend voorafgaande aan de raadsvergadering op 17 juli 2018.

Lees verder

Opnamestop Jeugd GGZ.

Op 26 juli 2018 ontving de gemeenteraad van de gemeente Langedijk een memo van het
college waarin melding gemaakt wordt van een door Parlan, organisatie voor jeugd- en
opvoedhulp ingestelde tijdelijke aanmeldstop jeugd-GGZ.

Lees verder

Impressie raad 10 juli 2018

Een korte impressie deze keer van een zeer korte raadsvergadering.
Toch was de onderwerp niet onbelangrijk: hoe heeft de gemeente het geld uitgegeven in 2017 en hoe gaan we het uitgeven in 2019?

Pagina's