Beschermen van de bijenstand

GroenLinks Langedijk dient tijdens de raadsvergadering van 28 februari a.s. een motie (vreemd aan de agenda) in. Deze motie heeft tot doel het beschermen van de bijenstand in Nederland. De bijenstand loopt dramatisch terug; dit terwijl de landbouw -en dus onze voedselproductie- grotendeels afhankelijk is van bestuiving door wilde en honigbijen. De gemeente Langedijk kan een bijdrage aan leveren aan het beschermen van de bijenstand.

De motie vraagt het college

  1. het  Bijenconvenant te tekenen, waarbij de leefomstandigheden van de bijen wordt verbeterd
  2. in iedere kern en in het buitengebied terrein (eventueel braakliggend), ter beschikking te stellen waar op 22 april a.s. (landelijke zaaidag voor bijen en vlinders Bijenlint.nl ) zaad kan worden ingezaaid. Hierdoor ontstaat een gevarieerdere keus van waardplanten.
  3. leerlingen en de scholen tezamen met imker- of bijenverenigingen, volkstuinders, particuliere bijenhouders te stimuleren deze lokale terreinen te adopteren.

Inlichtingen:

Klaas Zwart
fractievoorzitter GroenLinks