Clientenraad HalteWerk

Hierbij ontvangt u raadsvragen conform art 40 van het reglement van orde aan het college van B&W van de gemeente Langedijk. Het betreft "de correctheid en volledigheid" van de reactie van het college bij de behandeling van de motie van GroenLinks over het ontslag van de Cliëntenraad Halte Werk.
De motie is door GroenLinks ingediend voorafgaande aan de raadsvergadering op 17 juli 2018.

Persbericht

Noord Scharwoude, 29 juli 2018

Geachte redactie,

Hierbij ontvangt u raadsvragen conform art 40 van het reglement van orde aan het college van B&W van de gemeente Langedijk. Het betreft "de correctheid en volledigheid" van de reactie van het college bij de behandeling van de motie van GroenLinks over het ontslag van de Cliëntenraad Halte Werk.
De motie is door GroenLinks ingediend voorafgaande aan de raadsvergadering op 17 juli 2018.

In de motie werd het college opgeroepen zich in te zetten om het ontslag van de Cliëntenraad, zoals dat op 10 juli 2018 aan de Cliëntenraad aangezegd is, te doen intrekken en de goede verhoudingen tussen de Cliëntenraad Halte Werk en het bestuur te helpen herstellen.

In de reactie van het college werd de motie door wethouder Reijven (PvdA) sterk ontraden en is door het college zeer stellig aangegeven dat het bestuur van Haltewerk, waarvan wethouder Reijven sinds kort, qualitate qua, deel uitmaakt, “zich tot het uiterste heeft ingespannen om de werksituatie” tussen bestuur en Cliëntenraad te verbeteren.

Uit een door de Cliëntenraad opgesteld feitenrelaas blijkt dat die uiterste inspanning zich -volgens de Cliëntenraad- beperkt heeft tot een tweetal gesprekken in een jaar tijd.
Tussen Cliëntenraad en het huidige bestuur van Halte Werk, dat het ontslag in strijd met de door de gemeenteraad vastgestelde verordening heeft uitgesproken, heeft zelfs nooit overleg plaats gevonden.

GroenLinks verzoekt het college van B&W gemeente Langedijk de gestelde vragen over de correctheid en volledigheid van de reactie op de ingediende motie schriftelijk te beantwoorden.

Bijgevoegd:

  • Raadsvragen correctheid en volledigheid dd 27 juli 2018,

  • feitenrelaas Cliëntenraad Halte Werk " de kern van het verschil"

 

Niet voor publicatie

GroenLinks,

nadere informatie bij;
Soledad van Eijk,

tel 06 30063226