Extra raadsvergadering over de ambtelijke fusie met Heerhugowaard

Er is een extra raadsvergadering in Langedijk over de ambtelijke samenwerking met de gemeente Heerhugowaard. Gelijktijdig is er een extra raadsvergadering in Heerhugowaard over hetzelfde onderwerp. Op de agenda staat het collegevoorstel, waarin het college instemming van de raad vraagt om te mogen starten met fase 2 van het proces van de ambtelijke fusie – het maken van een bedrijfsplan. Ook vraagt het college aan de raad om het college op te dragen onderzoek te doen naar een bestuurlijke fusie.De fractie van GroenLinks heeft hiervoor een motie ingediend. Zie de bijlagen (klik hiervoor op Lees verder).

Aanvang: dinsdag 18 september 20:00 uur