GroenLinks kiest voor de ambtelijke fusie na afwijzing amendement bestuurlijke fusie van GroenLinks, PvdA en CU (Impressie raad 18 april 2017)

De forumvergadering over de bestuurlijke toekomst van Langedijk vorige week gaf geen duidelijke meerderheid voor een van de mogelijkheden. 8 leden van de raad waren toen voor een ambtelijke fusie, 9 leden voor zelfstandigheid en 4 leden voor een bestuurlijke fusie. Om een meerderheid te verkrijgen moest er bewogen worden.

Er lag een raadsvoorstel van het college( met het rapport van bureau Berenschot op schoot). Inhoud: de raad moet kiezen uit 4 mogelijkheden. Om toch tot een keuze te kunnen komen moesten dan wel amendementen worden ingediend. En die kwamen er:

  1. een van GroenLinks/PvdA/CU voor een bestuurlijke fusie,
  2. een van VVD/Dorpsbelang voor ambtelijke fusie,
  3. en een van CDA, HvL/D66, Kleurrijk en hr. Duijs van Dorpsbelang voor zelfstandig blijven.

Tijdens de vergadering werd een 4e amendement ingediend door HvL/D66,Kleurrijk,CDA en hr. Duijs van Dorpsbelang. Strekking hiervan: De meerderheid wil bestuurlijk zelfstandig blijven, dus laten we dat vertellen aan de commissaris van de koning en zodoende de opvolging van de burgemeester regelen. Na toelichting door de diverse fracties op de ingediende amendementen -waarin geen nieuwe invalshoeken- werd gestemd. Het college had nog vragen voor de raadsleden. De raadsleden vonden het niet wenselijk, omdat dit sturing te weeg bracht. Het college werd teruggefloten Het meest vergaande amendement van GroenLinks/PvdA en CU werd als eerste in stemming gebracht. Er werd verworpen met alleen de indieners voor en de rest tegen (4 voor, 17 tegen.

Ambtelijke fusie
Voor behandeling van amendement 2 van Dorpsbelang/VVD werd door de indieners van amendement 1 (GroenLinks, PvdA en CU) een schorsing aangevraagd. Tijdens deze schorsing werd bezonnen op "de nieuwe politieke realiteit", aldus hr. Reijven van de PvdA. Namens de 3 fracties deelde hij mede dat zij konden instemmen met een ambtelijke fusie. Een bestuurlijke fusie zou hiervan nl. een logische stap zijn. Met deze steun kreeg het amendement een meerderheid: 12 stemmen voor (Dorpsbelang minus Duijs, VVD, GroenLinks, PvdA, CU), 9 stemmen tegen (Kleurrijk, CDA, HvL/D66 en hr. Duijs). Voor GroenLinks was het uitzicht bieden op een bestuurlijke fusie van belang. Door het aannemen van dit amendement verviel -tot hun teleurstelling- het amendement van HvL/D66/Kleurrijk/CDA. Het nieuwe 4e amendement werd eveneens ingetrokken.

Het voorstel van het college werd -inclusief aangenomen amendement- aangenomen met dezelfde stemverhouding: 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
Reactie Klaas Zwart na de stemming: Als het hoogste in de politiek niet haalbaar is, dan datgene wat het dichtstbij ligt.