Impressie extra raad 18 september 2018

Deze extra raadsvergadering beoogde de afronding van fase 1 ambtelijke fusie.
Deze afronding kwam er echter niet, het besluit werd doorgeschoven naar januari 2019.
Dan moet belangrijke besluitvorming plaatsvinden over de volgende stap