Impressie Raad 17 juli 2018

De laatste vergadering voor het zomerreces. De meeste tijd werd besteed aan een motie
over een mogelijke buurtbus en een motie over het ontslag van de Cliëntenraad
Haltewerk.