Impressie raadsvergadering van 28 februari j.l.

Aanvankelijk een efficiënte vergadering, echter de bescherming van de bijen liet de discussie  op- èn uitlopen.

Enige opmerkelijke punten