Ondertekening Bijenconvenant en zaaidag 21 april 2017

Op initiatief van GroenLinks is in de raadsvergadering van 28 februari j.l. een motie aangenomen, waarin de gemeente Langedijk wordt opgeroepen het zogenaamde Bijenconvenant te ondertekenen. Deze motie is door de raad unaniem aangenomen.
Door ondertekening van het Convenant Bijenbescherming verplicht de gemeente zich:

  • bij-vriendelijk te handelen;
  • actief bij te dragen om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door te kiezen voor een ecologisch groenbeheer;
  • onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren;
  • bij-vriendelijke gewasbescherming toe te passen en af te zien van het gebruik van neonicotinoïden;
  • mee te weken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen.

 

Op 21 april, 10.00 uur zal ter gelegenheid van het ondertekenen van het convenant door wethouder Fintelman, op locatie hoek van de Zaagmolenweg/Waterlelie in Oudkarspel door basisschoolleerlingen een bloemenmengsel worden ingezaaid.

Het Bijenlint Langedijk krijgt haar vorm, mede dankzij de adequate uitvoering door wethouder Fintelman. Onze complimenten hiervoor.

zie ook: http://www.langedijkerdagblad.nl/gemeente/op-vrijdag-21-april-om-1000-uu...