Opnamestop Jeugd GGZ.

Op 26 juli 2018 ontving de gemeenteraad van de gemeente Langedijk een memo van het
college waarin melding gemaakt wordt van een door Parlan, organisatie voor jeugd- en
opvoedhulp ingestelde tijdelijke aanmeldstop jeugd-GGZ.

Persbericht
Noord Scharwoude, 31 juli
2018
Geachte redactie,
Op 26 juli 2018 ontving de gemeenteraad van de gemeente Langedijk een memo van het
college waarin melding gemaakt wordt van een door Parlan, organisatie voor jeugd- en
opvoedhulp ingestelde tijdelijke aanmeldstop jeugd-GGZ.
Wederom, na de op 3 mei 2017 ingestelde tijdelijke aanmeldstop Triversum voor jeugd-GGZ,
worden kinderen en hun verzorgers met een hulpvraag voor de hoog specialistische jeugd
geestelijke gezondheidszorg in de regio Alkmaar geconfronteerd dat hun hulpvraag niet in
behandeling genomen wordt.
In de persberichten van gemeente (26 juli 2018) en “netwerkorganisatie regio Alkmaar (3 mei
2017) wordt op bijna gelijkluidende wijze ingezoomd op oorzaken en wat de betrokken
organisaties, maar ook de netwerkorganisatie regio Alkmaar in oplossende zin gaan doen.
Uit de website van jeugd-GGZ aanbieder Parlan blijkt dat de aanmeldstop reeds op 3 juli 2018
ingegaan is en dat Parlan “Om de capaciteit zo snel mogelijk op orde te krijgen, de nodige
maatregelen neemt”.
De raadsvragen van GroenLinks zijn erop gericht duidelijkheid te verkrijgen over
achterliggende oorzaken en de maatregelen die door het college genomen worden om aan
deze verantwoordelijkheid in het kader van de Jeugdwet invulling te geven.
Namelijk het garanderen dat tijdig aan jeugdigen de benodigde zorg in het kader van de jeugd-
GGZ verstrekt kan worden
Tevens zijn de vragen erop gericht duidelijkheid te verkrijgen over de wijze waarop het college
gaat borgen dat deze tweede aanmeldstop jeugd-GGZ binnen 15 maanden zich niet wederom
herhaalt.
Op 6 december 2017 hebben de Regio Alkmaar en de jeugdhulpaanbieders aangegeven garant
te staan voor goede jeugdhulp. Naar aanleiding van de in gezamenlijkheid gevonden oplossing
voor het conflict over de tariefstelling door Netwerkorganisatie regio Alkmaar, dat door zes
instellingen voor de voorzieningenrechter gebracht was. Door de woordvoerder namens de
gemeenten in de regio Alkmaar werd daarbij uitgesproken: “ Geen kind tussen wal en schip;
dat is steeds ons gezamenlijke doel en daar spannen wij ons gezamenlijk voor in. Kinderen en
gezinnen moeten altijd kunnen rekenen op goede hulp.”
GroenLinks verzoekt het college van B&W gemeente Langedijk de gestelde vragen schriftelijk
te beantwoorden.
Bijgevoegd:
• Memo college van B&W Langedijk; Tijdelijke aanmeldstop jeugd GGZ, dd 26 juli 2018
• Memo Tijdelijke aanmeldstop regio Alkmaar dd 3 mei 2017
• Raadsvragen GroenLinks dd 31 juli 2018 over aanmeldstop
• Persbericht dd 6 dec 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
Niet voor publicatie
GroenLinks,
nadere informatie bij;
Soledad van Eijk,
tel 06 30063226